Szűz Mária Keresztények Oltalmáról nevezett Világban Élő Karmelita Közösség

A Keresztelő Szent János Egyházközség fogadott be bennünket mint karmelitákat Szentendrén. A Sarutlan Karmelita Rend férfi ágán át kapcsolódunk a Kármel családjához, amelyhez a magyarszéki és marosszentgyörgyi nővérek is hozzátartoznak. A rend lelkisége máriás,  magva a Máriához tartozás, a Kármelhegyi Boldogasszony tisztelete. Az evangélium Máriája, a Szeplőtelen Fogantatás, a legtisztább Szűz, aki befogadja és szívében őrzi az Igét, és aki igenjével Édesanyja lett Isten megtestesült Fiának. A vele kialakított bensőséges viszonyunkban Ő egyszerre édesanyánk, nővérünk, oltalmazónk, aki Jézus Krisztus iránti engedelmességre ösztönöz és a tanítványi létre vezet bennünket. Mellette mindig ott van Szent Fia, Jézus Krisztus, a mi Megváltónk, és szent jegyese, József, aki őrzi a Szent Családot és minket, az Egyházat is.Találkozóinkat a szentendrei Ferences Gimnáziumban tartjuk, havonta egyszer, csütörtökönként 17.00-20.30 órakor. Az iskola kápolnájába érkezünk meg csendes szentségimádással, rózsafűzérimádsággal, majd az országos képzés témáiban megosztjuk Isten-tapasztalatainkat. A Covid járvány előtt havonta egyszer, az ország minden világban élő karmelita közösségéből összejöttünk a tanítást meghallgatni, és egy szép, lelki napot együtt tölteni. Most Bakos Rafael ocd atya video- vagy hangfelvételein át, az éves országos lelkigyakorlaton és magyarszéki közös hétvégi elcsendesedés során kapunk képzést, tanítást. Mind az országos, mind a helyi összejöveteleken, ünnepi szentmiséken, szentségimádásokban nagy összetartozást érzünk, a krisztusi közösséget éljük meg. Felismert erősségeink a szemlélődés és a közbenjárás egymásért, a papokért és testvéreinkért. Hitünket nemcsak megőrizni szeretnénk, hanem folyamatosan fejlődni is akarunk benne. Ígéretet az evangéliumi tanácsok és a nyolc boldogság szerinti életre teszünk. Közösségünk tagjai 2 végleges ígéretes, 2023 májusától 5 ideiglenes ígéretes, 1 beöltözött, a Karmelita keresztet magára öltött, valamint 3 érdeklődő testvér. Elismertük, hogy szeretetközösségben, Jézus Krisztusra szegezett tekintettel, szívünkben hordozva őt, a Szentírást naponta olvasva könnyebb növekednünk a Vele való barátságban.

Szeretettel várjuk a Karmel lelkiségének, Avilai Szent Teréz, Keresztes Szent János, Lisieux-i Szent Teréz egyházdoktoraink, a Karmelita szentek és boldogok, valamint Tiszteletre Méltó  Marcell atya tanításának megismerésére, abban való elmélyülésre vágyókat. “Az igazi tökéletesség az Isten és a felebarát szeretete, s minél nagyobb tökéletességgel ügyelünk erre, annál tökéletesebbek leszünk. Hagyjunk fel a tapintatlan buzgósággal, amely sok kárt okozhat nekünk, és mindenki tekintsen önmagára.” (Avilai Szent Teréz: A belső várkastély 78. o.) Ha szívesen tartoznál közénk, kérjük, hogy a szentendre@ocds.hu címre küldj e-mailt.