Szentendrei Regnum Marianum

A Regnum Marianum közösség története

A Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesület a magyarországi katolikus mozgalmak egyike. Neve a régi magyar Regnum Marianum eszméből származik.

A Regnum Marianumot világi katolikus papok egy csoportja indította a XIX. század végén, Budapest egyik külső kerületében. Ezek a papok többnyire hittant oktattak a környező iskolákban, és különös figyelmet fordítottak a szegény gyerekekre. A Regnum Marianum hivatalos megalapítása 1902-ben történt, amikor Rómában bejegyezték “Mária-kongregációként”.

A cserkészmozgalom magyarországi megjelenésekor a Regnum a módszer egyik első alkalmazójaként a Magyar Cserkészszövetség 1912-es megalapításakor az alapítók között volt. A cserkészet és a Regnum Marianum között a hivatalos kapcsolat az 1940-es években megszűnt. A Regnum Marianum tevékenységét elsősorban a hittanoktatáson, cserkészfoglalkozásokon és a 10-20 ezer példányban havonta megjelenő, a 10-18 éves korosztálynak vonzó katolikus életmodellt bemutató Zászlónk újságon keresztül fejtette ki.

A Regnum Marianum működése zavartalanul folyt Magyarországnak a II. világháború végéig történő megszállásáig.

1951-ben, amikor a szovjet támogatást élvező kommunisták teljes magyarországi hatalmukat kiépítették, a szerzetesrendekhez és más egyházi közösségekhez hasonlóan a Regnum Marianum tevékenységét is betiltották. A Regnum a folyamatos zaklatások ellenére (egyedüliként a katolikus ifjúsági szervezetek közül) a kommunista rezsim idején is folytatta tevékenységét, titokban szervezve a csoportok találkozóját, táborokat és más eseményeket. A Regnum Marianum papjai és laikus csoportvezetői közül többeket, három koncepciós perben (1961, ’65, ’71), összesen 72 évnyi börtönbüntetésre ítéltek, aminek nagy részét le is töltötték. A közösség vezetői és egyszerű tagjai is gyakran szenvedtek egyéb hátrányt (munkahelyről történő elbocsátás, egyetemi felvétel elutasítása, papok elhelyezése kis, távoli plébániákra).

A Regnum Marianum közösség lelkisége

A Regnum Marianum katolikus közösség, saját teológiával nem rendelkezik. A Regnum Marianum eredetileg világi papok közössége volt, akik 10-18 éves fiúk tanításával és nevelésével foglalkoztak, Néri Szent Fülöp és Don Bosco elvei szerint. 1951 után lányok is csatlakoztak a csoportokhoz, és a tagok életkora is nőtt. Jelenleg a Regnum Marianum papok és laikus hívek közössége, és tevékenysége a legfiatalabbtól az idős korosztályig kiterjed.

A Regnum Marianum közösség a rendszerváltást követően

A kommunista rendszer 1989-es bukása után a Regnum Marianum megjelenhetett a nyilvánosság előtt, és hagyományaival és eszközeivel részt vesz Magyarország “újraeevangelizálásában”. 2005-ben a Regnum Marianumnak körülbelül 2500 tagja volt.

A Regnum Marianum Közösség tagjai részt vesznek az egyház mindennapi életében, és sokszor aktívak más keresztény közösségekben, mozgalmakban is.

A Regnumot a Házfőnök vezeti, aki jelenleg Somogyi Sándor (Soma) atya. A házfőnököt 5 tanácsadója segíti, három civil és két atya; ők alkotják a „Hatokat”. A közösségek korosztályonként rétegekbe tartoznak; ezeket egy-egy rétegvezető irányítja.

Területileg a Regnum Budapesten és környékén több helyi regnumba szerveződött: Újpest-Göd, Remete, Nagykovácsi, Józsefváros, DomusMariae (Bicske-Zsámbék-Mány), Nomádház (dél-Buda), Szentendre. 2002-től Sopronban is alakultak regnumi közösségek.

A Regnum Marianum közösség szentendrén

A Szentendrei Regnum Marianum múltja a ’90-es évek elejére nyúlik vissza, amikor a regnumi közösségben felnőtt Blanckenstein György atya illetve Tolonics házaspár vezényletével elindult az első helyi közösség, a Tigrisek népe.

Eleinte néhány évente indult egy-egy újabb közösség a plébániához többé-kevésbé szorosan kapcsolódó családok gyermekei számára, majd 2003.11.08-án hivatalosan is csatlakoztunk a Regnumhoz, megalakult a szentendrei helyi regnum, első elnökünk Szandányi Ákos volt. György atya azóta is állandó tagja a helyi elnökségnek.

A közösségünkbe tartozó gyermekek nagyjából fele tartozik a plébániához. Időről időre részt veszünk közös plébániai eseményen, legutóbb a nagypénteki keresztút vezetésével segítettünk.

Közösségeinket hagyományainkhoz híven egy-egy fiatal lány és fiú vezeti, akik korábban regnumi vezetőképzőn vettek részt, ahol megpróbáljuk őket felkészíteni erre – az akár 8-10 éves elköteleződést is igénylő – nagy feladatra. A csapatok általában elsőáldozás után, tehát a 4. osztályt elkezdvén indulnak. A közösségek heti rendszerességgel találkoznak a családoknál, havonta kirándulnak és minden évet közös nomád táborozással zárnak. Egy hétköznapi alkalomnak általában négy fő része van: egy hosszabb imádság, egy „komoly” téma beszélgetéssel, játék és a közös étkezés.

Közös programjaink is vannak: ősszel közös szentmisével szoktuk indítani az évet, december 24-én már több esztendeje együtt szoktunk részt venni az „utolsó” rorate szentmisén, majd kakaó-kalács agapéra várjuk a családokat. Tavasszal közös nagy hétvégre szoktunk menni mindannyian együtt. A közösségben vezető fiatalok ezen kívül több alkalommal találkoznak évközben helyi gyűléseken.

Létszámunk az eltelt bő 20 évben jócskán megnőtt: jelenleg közel 200 tagot számlálunk (120 gyermek és nagyjából 50 felnőtt). Nagyjából az érettségi környékén a vezetők fokozatosan átadják a csapatok irányítását a közösség tagjai számára, ezen csapatok élete általában átalakul.

2015 őszén indult el a 21. közösségünk (ebből 15 tekinthető aktívnak). A jelenleg „élő” szentendrei csapatok, időrendi sorrendben: Tigrisek, Farkasok, Keselyűk, Bobolinkok, Jákók, Lundák, Ölyvek, Batlák, Csalogányok, Őrgébicsek, Cinegék, Sármányok, Motmotok, Zebrák és Keák.

Büszkék vagyunk rá, hogy az idén alapított Pro Regno Mariano díjat Temesi Ágoston (Tigris, a Keselyűk és az Ölyvek, valamint a Nyír réteg vezetője) kapta meg a Regnumban végzett áldozatos munkájáért.