Szentendrei Kolping Család

Kolping közösséget eredetileg Adolf Kolping római katolikus pap hozott létre 1849-ben Kölnben. Magyarországon korábban Katolikus Legényegylet néven működött, a rendszerváltást követően Kolping Család Egyesület néven alakult újjá. Szervezetileg a Magyar Kolping Szövetséghez tartozunk, ami tagja a németországi Nemzetközi Kolping Szövetségnek. Családközpontú katolikus kulturális közösségünk, szoros kapcsolatot tart fenn a római katolikus plébániával, melynek vezetője a lelki vezetőnk, más szóval prézesünk, Blanckenstein György plébános. Fő célkitűzésünk, hogy hozzájáruljunk a keresztény kultúra erkölcsi és szellemi értékeinek megmentéséhez és Kolping szellemiségű műveléséhez. Ennek megfelelően nagy súlyt helyezünk a magas színvonalú Kolping akadémiai ismeretterjesztő előadások szervezésére. Ezekre – a nyári szünidőt leszámítva – általában havonta egyszer kerül sor, és többségük igen népszerű. Hasonló népszerűséget élveznek a kirándulásokkal egybe kötött zarándokutak. Szeretnénk, ha ezek ismét rendszeressé válnának.

A Szentendrei Kolping Család elnöke: dr. Bertók Péterné

Egyesületünknek tagjai lehetnek, akik felvételüket kérik, és akik elfogadva a kolpingi alapelveket jó keresztények, becsületesen dolgozó jó szakemberek, tisztességes életvitelű, jó családtagok, és becsületes állampolgárok.

Felvétel kérhető felvételi kérelem kitöltésével Marót Balázs titkárnál (06 30 55855 14;
email:  marotbalazs@gmail.com ), vagy Dr. Bertók Péterné elnöknél (06 30 3592503;
email:  bertok.a@freemail.hu )