Jézus 5 Szent Sebét engesztelők imaközössége

 1. Az imaközösség alakulásának fundamentuma: A SZERETETLÁNG

A „SZERETETLÁNG” üzeneteiben a Szűzanya az engesztelés fontosságára hívja fel a figyelmünket.

Idézet: az önmaga és embertársai üdvösségéért felelős emberek tenni akarása. Jézus nyilatkozata Erzsébet asszonynak: „Akarjatok részt venni az ÉN megváltó munkámban”.

Ezen figyelmeztetés érlelte meg, hogy Szentendrén is megalakítsuk a Jézus 5 Szent Sebeit engesztelők imaközösségét

 1. Mi a Szeretetláng?

  1. A Szeretetláng TŰZ:

 • a gyűlölet tüzét a SZERETET tüzével oltjuk el.

 • Tüzet tűzzel oltunk.” (1964.XII.6.)

2.2 A Szeretetláng ERŐ:

 • erő, amely átformál, szeretni tanít, készségessé tesz bennünket Jézussal együtt és Jézussal teljesen azonosulva hatékonyan és kitartóan részt vállalni a lélekmentő munkában. (Mint az úszómester a strandon a fuldoklót MENTŐÖV segédeszközzel kiment.)

 • Így legyünk MI Jézus mentő segédeszköze. (Miért nem közvetlenül cselekszik Jézus? mert Jézus tiszteletben tartja az embereknek adott SZABAD AKARATOT.)

2.3 A Szeretetláng ESZKÖZ:

 • eszköz, amely hozzásegít bennünket a Szűzanya lelkeket mentő szándékához és kéréséhez, az engesztelés megvalósításához.

A Szeretetlánggal a Szűzanya CÉLJA:

Hogy egyetlen lélek se kárhozzék el. (1964.I.13.)

Összegezve: A SZERETETLÁNG a Szűzanya által a bennünk és általunk szabadon működő Jézus Krisztus. (1962.VIII.28.)

Mi is a Szűzanya kívánsága (ÓHAJA) a lelkek megmentéséért? Óhaj-áldozat-imádság

Az ÓHAJ az a csodás lendület, mely magába foglalja az áldozatot is.

(A sportoló óhaja, hogy versenyt nyerjen, ezért minden áldozatot vállal.)

(A Szűzanya ÓHAJA, hogy a lelkek megmentésében áldozatot vállaljunk.)

Áldozatvállalásunk, virrasztással, zarándoklással, imádsággal a lelkek megmentéséért.

 1. A Szentendrei Jézus 5 Szent Sebét engesztelők vállalása:

  1. Havi egy alkalommali összejövetel, pénteken az esti Szentmisét követő Szentségimádás után a Szent András általános iskolában a Szűzanya alábbi kérésének megfelelően:

nyilvánosan tiszteljétek meg ISTENI FIAM 5 SZENT SEBÉT”

  1. Az összejöveteleken Jézus 5 Szent Sebének rózsafüzérét mondjuk el, a Szent Sebekhez tartozó – előző hónapi összejövetelen kiosztott – titkokkal.

Az adott Szent Sebet engesztelők az előimádkozók. Mivel mindenki valamelyik Szent Seb csoportba tartozik, a rózsafüzér elmondásakor minden jelenlévő rotációs körforgással előimádkozó lesz csoportján keresztül.

  1. Az engesztelő imaközösségen belül 5 imacsoport van.

 1. Jézus Szent Szív Sebét engesztelők.

 2. Jézus Szent Jobb kéz Sebét engesztelők.

 3. Jézus Szent Bal kéz Sebét engesztelők.

 4. Jézus Szent Jobb láb Sebét engesztelők.

 5. Jézus Szent Bal láb Sebét engesztelők.

  1. Minden imacsoport más-más titokkal mondja az Üdvözlégy Máriát, egy hónapon keresztül. A havi találkozásokkor a titkok és az engesztelendő Szent Sebek az imacsoportok között rotációszerűen forognak. Így minden imacsoport 5 hónap alatt mind az 5 Szent Sebet engeszteli a rotáció alapján.

  2. A havi találkozások közötti hetekben csütörtökönként este 21 órakor minden Jézus 5 Szent Sebét engesztelő otthon, vagy ahol épp van, elvégzi a kapott Szent Seb engesztelését. Így az engesztelők imája mintegy csokorba fonva száll fel a Szűzanyán keresztül Jézus Krisztushoz.

  3. Kikért engesztelünk:

 • A Pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, az Istennek szentelt személyekért,

 • a házasokért,

 • a fiúkért és a férfiakért,

 • a magányosokért és a függetlenekért,

 • a lányokért, és az asszonyokért.

 1. Csatlakozási lehetőségek az imacsoporthoz.

4.1 A havi összejöveteleken a Szent András iskolában

4.2 Az engesztelő imacsoport adott havi találkozásának időpontját és helyét a templomi hirdetésekben hallhatjuk.

4.3 A hirdetett időpontban találkozunk, mely mindig pénteken az esti Szentmisét követő Szentségimádás után a Szent András iskolában van. (A téli és a nyári óra átállítást követi, mint az esti Szentmisék kezdete is.)

4.4 Aki a havi találkozások valamelyik péntekén nem tud eljönni a közös engesztelésre és az újabb titkok átvételére, azok a következő kapcsolatokon keresztül tudnak informálódni:

e-mail: marius.morva@gmail.com;

mobil: 06 20/ 458 6135

 1. Mit kapunk ezekből az összejövetelekből?

Jézusi lelkületet.

Ahol ketten vagy többen az én nevemben összejöttök szentségi lelkülettel – ott vagyok ÉN is” – mondta Jézus.

Mottó:

Jézus bennünk van! Azokért is engesztelünk „Jézus Öt Szent Sebének” rózsafüzérével, akik még nem értékelik az Úr Jézust magukban.