Ház és lakásszentelésről

Békesség e háznak és minden lakójának!

Vízkereszt környékének kedves szokása a lakások, házak megszentelése. Örvendetes, hogy egyre többen kérik, igénylik ezt, hiszen a lakások megáldása, egyrészt sok kegyelmet közvetít, másrészt mélységes teológiai igazságok is rejlenek egy ilyen szép eseményben. Talán ezért érdemes egy kicsit felidézni a nagy ünnepek árnyékában, e szép szokás történetét, és mai formáit, gyakorlatát.

Noha erre semmilyen írott szabály nem létezik, mégis általános gyakorlat, hogy a keresztények kérték, és kérik egyes tárgyak és személyek megáldását. Ez a vallásosság egyik kifejeződési formája. Ma már sokan babonaságnak tartják az ilyesmit, ennek oka az elvilágiasodás a szekularizáció. Sokan nem értik lényegét, hiszen az áldások indítóokai sokkal mélyebben vannak, mint gondolnánk.

Az ószövetségi zsidó gondolkodás alapozta meg az áldás szó gazdag jelentését. Az áldás Istentől jön, aki az élettel áldotta meg az élőlényeket, és azokat fenn is tartja gondviselésével. A hívő Izraelita ezen túl úgy tartotta, hogy az áldást imádsággal is kérni lehet, sőt mint Isten képére teremtett, Ő maga is áldást adhat. (látsd “Az apa megáldja fiát” szokást) A különböző bibliai áldások pedig megalapozták az áldások formai lehetőségeit is.

Az újszövetségben Krisztus az ószövetségi gyakorlatnak megfelelően áldja meg az embereket, például mennybemenetele előtt, vagy például az étkezések alkalmával. Ezeket a szokásokat az őskeresztények is átvették, érdemes felidézni például azokat a gyönyörű áldás szövegeket, amiket Szent Pál alkalmaz levelei elején.

Az idő múlásával ez a gondolat tovább gazdagodott, és a keresztények elkezdték megáldani az ételeket, tárgyakat. Külön meg kell említeni a víz megáldását, gondoljunk csak a keresztelésre. Ezzel a vizet kiveszik a rossz hatalma alól, és azt imádságban megjelölik a Szentlélek erejével, alkalmassá téve ezzel az újonnan szentelt vizet, liturgikus cselekmények végzésére.

A tárgyak, élettelen dolgok, épületek megáldása mögött rejlik egy másik nagy igazság is. Az áteredő bűn hatásából eredő zavar nemcsak az élő, de az élettelen világra is kihatott. Így az anyagvilágra, tehát az épületekre is. Az emberrel együtt a teremtés más művei is a Sátán hatása alá kerültek. Itt van tehát óriási jelentősége a lakások megáldásának. És ezért kell hozzá két olyan fontos szentelmény, mint a szenteltvíz, vagy (és) a tömjén. (De jobb, ha mindkettőt használjuk!)

A megáldott teremtmények, így újra Isten uralma, szeretete alá kerülnek.

Fennmaradt emlék, hogy a Cluny-i apátság felszentelésekor az apát vezetésével felvonulva bejárták a hatalmas apátságot, és még az apátsági sörfözdét is megáldották. Ma már hozzáférhetők, az apostoli hagyomány szellemét követő szertartás könyvek, van már például olyan is melyben a bankok és más hivatalok megáldása is megtalálhatók.

Lakásszentelést végeztethetünk lelkipásztorokkal, de elvégezhető családi keretek közt is. Általában Vízkereszt ünnepe környékén aktuális, de természetesen más időpont is alkalmas. Újonnan épült ház, lakás első szentelése különleges, külön imádság készült rá, de utána évente el lehet végezni a lakásszentelést.

A lakás és házszentelő javasolt formája, menete

  • Bevezető imádság, például a házi áldás (hol hit ott szeretet…) illetve ének;
  • Rövid alkalmas szentírási rész, pár gondolattal;
  • Egyetemes könyörgések. Család, házasság, hajléktalan, élőkért, és megholtakért stb.;
  • Áldó imádság (áldások könyvéből), Szentelt vízzel való meghintés;
  • Ezután következhet a tömjénezés, végig a helységeken, közben Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség imádsággal;
  • Felirat az ajtófélfára krétával;
  • Záró áldás ének, majd egyszerű agapéval zárhatjuk az összejövetelt.

Kétféle felirat ismert

20 + G + M + B + 14 utalva a Háromkirályokra és a Szentírás aktuális üzenetére.
A másik: 20 + C + M + B + 14. A rövidítés jelentése “Christus Mansionem Benedicat!” (Krisztus áldja meg ezt a hajlékot!)
Látjuk, templomi liturgiánk mellet vannak szép egyéb liturgikus mozzanatok is, ilyen a most ismertetett lakásszentelő. Keresztény életünk nagy mélységei tárulnak itt fel, méghozzá otthonunkban. Éljünk ezzel a szép lehetőséggel, áldassuk meg otthonainkat!