Krisztus Király vasárnapjáról

„Az Ő országa örökkévaló ország, s minden király szolgál néki, alleluja.”
(Dán 7.14)

Egyházi évünk utolsó vasárnapjának liturgikus ünnepe nem túl régi eredetű. Az ünnepet XI. Pius pápa rendelte el, 1925-ben. Régebben Mindenszentek ünnepe előtti vasárnap ünnepelte az egyház, majd a Zsinat helyezte közvetlen advent elé, lezárva ezzel a liturgikus évet. Az ünnep gondolata és üzenete valóban jól kifejezi ezt, hiszen az egyházi év vége, és az idők vége gondolat találkozik itt.

Az Éneklő Egyház imakönyv szépen felvázolja az ünnep lényeges gondolatait

  • Az Atya mindent Krisztusban teremtett az égen és a földön, a láthatókat és a láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, hatalmasságokat, minden őáltala és őérette teremtetett. Krisztus tehát a Fő és a Király a teremtés jogán.
  • Benne van megváltásunk az ő vére által…ő a Testnek, az Egyháznak feje. Tehát Krisztus a Fő, a Király a szent vére árán szerzett megváltás jogcímén.

Ugyanennek a királyságnak egy másik, megindító példáját látjuk az ünnepi evangéliumban is. Ez a jobb lator hitvallása. Igaz hogy gonosztevő volt, de már hisz. Van hite. És amit először megvall, az épp Jézus királysága, amit környezete elutasít. „Hát Király vagy Te?”

Ezzel szemben a jobb lator így szól: „Emlékezzél meg rólam, amikor eljön uralmad!”

És mindezt a kereszten haldokló Krisztus előtt teszi. Jutalma nem marad el. „Még ma velem leszel a paradicsomban.”

Ez a szép evangéliumi kép megmutatja azt is, hogy számunkra mit üzen Krisztus királysága. Azt hogy ebben ne valami parádés régmúlt királyi felvonulást keressünk, hanem a jobb lator példáján okulva inkább a bűnbánat kegyelmét. Hisz ez a lator így lett ennek az Országnak örök lakója. Hittel megbánta tettét, és Krisztus, mint jó pásztor, befogadta őt.

Csodálatos kép: Az egyházi év utolsó vasárnapján, a kereszten függő Jézus vonzza tekintetünket. Figyeljük Őt, szemléljük az Ő arcát, és hallgassuk szavát…

„Még ma velem leszel a paradicsomban.”

Ha így teszünk, nem csak Krisztus ígérete lesz a jutalmunk, hanem az is, hogy ez az örömhír lesz az,amely átvezet minket a következő advent szépségébe.