Hamvazószerda

„Kérünk Istenünk, a szent böjt elkezdése adjon erőt nekünk keresztény életünk minden
küzdelmére, hogy a bűnök ellen vívott harcainkban az önmegtagadás legyen biztos erőforrásunk.”
(Hamvazószerdai könyörgés)

Csodálatosan szép időszak elé néz egyházunk. A liturgia különös szépséggel és mélységgel hívja az embert megváltásunk szent hetének megünneplésére. Nem mást szeretne Isten ezzel elérni, minthogy a keresztény ember szinte belesodródjon az ő létmódjába, ami nem más, mint szeretete. Nagyböjt és húsvét liturgiája Isten szeretetének és irgalmasságának teljességét nyújtja. Ám ebből a felszínen nem sokat lehet megérteni, Isten öröme a mélyben található. Oda bizony le kell ereszkedni ott szétnézni, mert nem kis dologról van szó. Üdvösségünkről!

Ezt a mélységekbe való leereszkedést szolgálják ezek a kis írások, ill. a nagyböjti liturgikus katekézisek, melyek segítenek felfedezni ezt a gazdagságot.

Kezdjük egy nem mindenki által ismert adattal, hiszen sokan megkérdezték, miért ilyen rövid idén a farsangi idő? Húsvét ünnepének időpontját a következőképpen tudjuk meg. A tavaszi napfordulót (márc.21.) követő holdtölte utáni vasárnap a húsvétvasárnap. Az idén március 27-én lesz húsvét.

Hamvazószerdával elkezdődik a húsvéti ünnepkör, mely a nagyböjti szent 40 napból és a Húsvét szent 50 napjából áll. A kettő közt pedig ott áll megváltásunk szent hete a nagyhét, azon belül is a szent 3 nap, nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat.

Szépen ír a II. Vatikáni Zsinat a nagyböjtről. „A Szent Negyvennapnak két jellegzetes belső tulajdonsága van: egyrészt és elsősorban ez a keresztségre való előkészítésnek és arról való megemlékezésnek, másrészt pedig ez a töredelemnek az ideje. Ezért kell, hogy a hívők ebben az időben nagyobb buzgósággal hallgassák Isten igéjét, több időt fordítsanak imádságra, hogy így készüljenek a húsvéti misztérium megünneplésére.”

Néhány elem a csodálatos liturgiából

Minden napnak saját miseszövege van. A liturgia színe a lila, a bűnbánat kifejezésére. A templomot a IV. vasárnap kivételével, nem díszítjük, az orgona csak az ének kíséretét látja el. A misében nincs Dicsőség, és az alleluja helyett komoly hangú ún. Traktust énekelünk.

Nagyböjt ünnepélyes kezdete, hamvazószerda. A hamuval való megszórás már az Ószövetségben is a bánat jele volt. A hamu jelképe a mulandóságnak és ezért alkalmas a bűnbánat kifejezésére. A hamvazkodás szentelmény, mely az imádság által az őszinte bánat felébresztésére szolgál, mely a lelkünket gyógyítja. Az ehhez szükséges hamu a tavalyi virágvasárnapi barka elégetéséből származik. Így ha belenézünk ebbe a mélységbe,szinte megrendülünk ettől. Hamvazkodáskor kétféle szöveg alkalmazható, az egyik: „Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel.” A másik pedig: „Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az Evangéliumban”.