Egyházfenntartás

Tudnivalók az egyházfenntartásról

1. Mi az egyházfenntartás?

Régen egyházadónak hívták. Ilyen ma már nincs, de a köznyelvben ez a kifejezés megragadt. Az egyházi hozzájárulás sem jó kifejezés, hiszen Magyarországon a plébániák nem kapnak sem állami, sem egyházi normatív támogatást, hanem a területükön élő hívek tartják fenn közösségüket. Tehát nem hozzájárulnunk kell a költségekhez, hanem mindent magunknak kell megfizetni.

2. Mire szolgál az egyházfenntartás?

  • Templomaink fenntartását, fejlesztését.
  • Egyházközségi épületeink fenntartását.
  • A lelkipásztorok megélhetésének biztosítását.
  • Az egyházközség alkalmazottainak (kántor, sekrestyés, takarítók, templomőrök, stb.) díjazását és az utánuk fizetett állami közterheket (adók, járulékok).
  • Az egyházmegyei közterhek, azaz a központi járulék fedezését.
  • A papnevelést, azaz a papi utánpótlás támogatását.
  • Idős paptestvérek nyugdíjának biztosítását.

3. Kire vonatkozik az egyházfenntartás?

Az Egyház támogatása, fenntartása, vagyis az egyházi adó és perselypénz adomány, amivel Egyházunk mellé állunk. Az Anyaszentegyház 5. parancsolata kimondja: “Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!” Az egyházközség fenntartó tagja az a felnőtt, jövedelemmel rendelkező személy, aki vállalja, hogy évente legalább egyszer anyagilag részt vállal a közösségünk fenntartásában. Az egyházfenntartás fizetése önkéntes, de ugyanakkor lelkiismereti, Isten előtti kötelezettség. Az egyházfenntartást nem „hajtjuk be”, csupán rendszeresen figyelmeztetjük tagjainkat. Kérjük, hogy az egy háztartásban élők lehetőség szerint egy néven fizessenek (ez nem kötelező, lehet keresőnként is). Kérjük viszont a fiatal családokat, hogy felnőtté és keresővé válásuk után jelentkezzenek be önállóan.

4. Az egyházfenntartás mértéke

A Püspöki Kar állásfoglalása szerint a család összes adózott jövedelmének 1 %-a. Ebbe az összegbe nem számít bele a gyermekek után családi pótlék, árvaellátás, egyéb szociális ellátás. Kérjük a tehetősebb családokat nagyobb áldozatvállalásra. Ez az egy százalék nem tévesztendő össze a személyi jövedelemadó felajánlható 1 %-ával.

5. Az egyházfenntartás fizetésének módjai

Átutalás – számunkra a legelőnyösebb – amiatt, hogy nem megy feledésbe -, ha átutalással intézi az egyházfenntartást. Erre megbízást adhat bankjának, de akinek internetbankos hozzáférése van, az maga is meghatározhatja, az átutalás idejét (éves, féléves, negyedéves, vagy havi) és összegét. Akinek nem okoz gondot, azt kérjük, hogy a ritkábban (évente, félévente vagy negyedévente) fizessen, hiszen az átutalásnak díja van (Önnél is és nálunk is), tehát ezt szeretnék csökkenteni.

A Keresztelő Szent János Plébánia számlaszáma:
10700550-69274633-51100005 CIB Bank
Kérjük, hogy a közlemény rovatba tüntesse fel a nevét és címét!

Irodai és sekrestyei befizetés – költségkímélő megoldás:
A befizetésekről elismervényt adunk!
Az iroda hivatalos ideje:
Hétfőn, szerdán és pénteken 9-12 óra között
Kedden és csütörtökön 13-18 óra között.
A plébánia telefonszáma: (06-26) 312-545.
A sekrestyében Lohner Lászlónál lehet fizetni a misék előtt és után, ha a sekrestyés elfoglaltsága engedi.

Postai befizetés sárga utalványon:
Jó megoldás, de utalvány- és a banki költség is terheli.

Beszedő általi fizetés:
Kérjük, csak az fizessen így, akinél a többi megoldás nem alkalmas. Ha mégis ezt a módot választja, kérjük, jelezze e-mailben: egyhazkozseg@szentjanosplebania.t-online.hu vagy telefonon Torbágyi Lászlónál (0036) 30 915 50 90

Akinek olyan nehézzé vált az élete, hogy ideiglenesen vagy véglegesen nem tud részt venni a közös költségek viselésében, kérjük, jelezze ezt! Szükség esetén az egyházközség segítséget is tud adni bajba jutott tagjainak.

Kérjük a kedves testvéreket, hogy a befizetéseik ütemezésénél legyenek tekintettel arra, hogy a Plébániának év közben folyamatosan kell kifizetéseket teljesíteni, ezért ne hagyják az év végére a fenntartási díj befizetését!

6. Mi a perselypénz és mire szolgál?

A perselypénz a rezsi kiadásainkat fedezi, (fűtés, világítás, díszítés, posta, biztosítás, stb.) tehát ez a templomba járás gyakoriságával arányos összeg. Éves mértéke szintén 1 %. Ez a két kötelezettség egy rendszeresen vallását gyakorló esetén a nettó jövedelem 2 %-a. Tehát ez a két tétel meg sem közelíti az egykori tizedet, amit jelenleg is több kisegyház alkalmaz.

7. A Péter-Pál Alapítvány célja, adatai

Célja: az Egyházközség területén Krisztus Egyházának méltó képviselete, jelenlétének biztosítása.
Az Egyházközséghez tartozó épületek fenntartása, működtetése. Fontos cél még a karitatív, oktatási és kulturális tevékenységek szervezése, működtetése. A Péter-Pál Alapítvány lehetőséget ad arra is, hogy az adónk 1 %-t jótékony célra felajánljuk, és azzal a helyi egyházközséget támogassuk.

A Péter-Pál Alapítvány számlaszáma:
10403112-31111182-00000000 Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

A Péter-Pál Alapítvány adószáma:
19178037-1-13.