Szentendrei Kolping Család Egyesület

Egyesületünk családközpontú katolikus kulturális egyesület, melyet eredetileg Kolping Adolf római katolikus pap hozott létre 1849-ben Kölnben. Magyarországon korábban Katolikus Legényegylet néven működött, a rendszerváltást követően Kolping Család Egyesület néven alakult újjá. Szervezetileg a Magyar Kolping Szövetséghez tartozunk, ami tagja a németországi Nemzetközi Kolping Szövetségnek. Helybeli tevékenységünket illetően szoros kapcsolatot tartunk fenn a Római Katolikus Plébániával, melynek vezetője a lelki vezetőnk, más szóval prézesünk, Blanckenstein György plébános.

Fő célkitűzésünk, hogy hozzájáruljunk a keresztény kultúra erkölcsi és szellemi értékeinek megmentéséhez és Kolping szellemiségű műveléséhez. Ennek megfelelően nagy súlyt helyezünk a magas színvonalú Kolping Akadémiai ismeretterjesztő előadások szervezésére.

Ezekre – a nyári szünidőt leszámítva – általában havonta egyszer, olykor gyakrabban, kerül sor, és többségük igen népszerű. Hasonló népszerűséget élveznek a kirándulásokkal egybe kötött zarándokutak, úgyszintén egyéb rendezvényeink is, mint a nyár esti flekkensütések, klubdélutánok, vagy egyéb rendezvényeink.

Egyesületünknek tagjai lehetnek, akik felvételüket kérik, és akik elfogadva a kolpingi alapelveket jó keresztények, becsületesen dolgozó jó szakemberek, tisztességes életvitelű jó családtagok, és becsületes állampolgárok.

Felvétel kérhető felvételi kérelem kitöltésével Selmeczi Józsefné Irénke könyvelőnél (Tel.: 301-705; 06 20 53 63 122; email: haromsello@t-online.hu), Marót Balázs titkárnál (952-278; 06 30 55855 14; email: marotbalazs@gmail.com), vagy dr. Makay László elnöknél (316-791; 06 70 279 09 10; email: makay27@freemail.hu).

Dr. Makay László
elnök