Szent Cecília Kórus

2015-ben volt 80 éve, hogy a helybéli plébános – Német László – megalapította a Cecília Kórust, az érseki leányiskola végzős hallgatóiból. 1945-ben egyesült a Kórus a Legényegylet (ma: Kolping Egyesület) férfi dalárdájával, s így vegyes kórussá alakult. A plébános atya és a helyi kántorok vezetése után 1955-ben dr. Szappanyos Béla káplán közbenjárására – 18 évre – Tegzes György lett a kórus vezetője. Ő merte vállalni egyházi kórus/ok/ vezetését énektanári munkája mellett. A hamarosan 60 tagúra fejlődött énekkar heti 2×2 órás próba után hamarosan elérte a fővárosi egyházi kórusok színvonalát. Majd a pomázi kórussal történt közös szereplések magnófelvételei 1965-ben eljutottak Rómába, ahol a Vatikáni Rádió azokat többször használta illusztrációként. De elismerést jelentett az is, hogy a korszak két kiváló zeneszerzője Bárdos Lajos és dr. Werner Alajos itt Szentendrén többször vezényelték a kórust, és az akkor ismert orgonaművészek kísértek bennünket.

Tegzes Györgynek 1973-ban a „puha diktatúra” megtiltotta az egyházi működést, és Silacher Miklós lett a Cecília Kórus vezetője.

1995-ben a szentendrei Önkormányzat közművelődési díjat adományozott a kórusnak. Ez hozzásegített ahhoz, hogy a következő évben eljutottunk Rómába, ahol a Szent Péter bazilika magyar kápolnájában épp október 8-án, Magyarok Nagyasszonyakor, az ünnep elrendelésének 100. évfordulóján énekelhettünk. De nagy élményt jelentett 2003-ban Mariazellben szerepelni, 2004-ben pedig Krakowban énekelni, az ottani magyar kápolna felszentelésén. Szintén október 8-án énekelhettünk 2011-ben a Máriagyűdi kisbazilikában, 2013-ban pedig Kárpátalján a vereckei emlékműnél és a munkácsi székesegyházban.

Évek óta egyre nagyobb problémát jelent, hogy a beteg, vagy az örökkévalóságba költözött kórustagok helyét nem tudjuk betölteni. Ezért a kórus vezetője és tagjai szeretettel hívják a 40-50 év körüli testvéreket, akik a jó hallás és a szép hang talentumát kapták a jó Istentől, és már nem kell kisgyermek nevelésével foglalkozni. De szívesen látnánk az egész fiatalokat is, akiket még nem foglal le családi kötelezettség, csatlakozzanak a kórushoz! Sokan vannak, akik más településekről költöztek hozzánk, s talán nem is gondolják, mekkora segítséget jelentene bekapcsolódásuk, különösen, ha valamikor énekeltek kórusban. És nem utolsósorban az örvendetesen növekvő egyházközségi csoportok alkalmas tagjait.

Végül a Katolikus Óvoda és a Szent András Iskola tanárai és az oda járó gyermekek szülei közül különösen várunk jelentkezőket, hisz 80 éve az iskola elődjének végzős hallgatóiból alakult a Szent Cecília Kórus. Fogjunk össze az egyházi komolyzenét kedvelő szentendreiek, ismerve a régi mondást: aki szépen énekel, kétszeresen imádkozik, hogy az egyházi remekművek továbbra is felcsendüljenek, és mindig legyenek, akik átveszik a stafétabotot!

Énekpróbát szeptember 15 és június 30 között csütörtökönként tartunk este 7-9-ig a plébániai hittanteremben.

Jelentkezés, további információ:

Silacher Miklós
karvezető
+36 20 828 06 38

Lajos Margit
lajos.gitta@gmail.com