Tudnivalók a plébániai képviselő-választáshoz

A hivatalból tagok (a plébánián szolgáló papok és diakónusok) mellé a hívek most 10 tagot és 2 póttagot választhatnak. Póttagok azok, akik a 10 legtöbb szavazatot kapott rendes tagok után a két legtöbb szavazatot kapták, tehát rájuk külön nem kell szavazni. A póttagok akkor válnak teljes jogú taggá, ha valamelyik választott tag a mandátum lejárta előtt kiválik a testületből.

Az a Katolikus Egyház teljes közösségében lévő megkeresztelt személy választható taggá, aki

– a plébánia területén a lakóhellyel vagy pótlakóhellyel rendelkezik;

– elsőáldozó volt és a bérmálás szentségében részesült;

– példás keresztény életet él, aktívan részt vesz a plébánia életében, a lelkipásztori szempontok érvényesítését az egyház iránti szeretettel és hűséggel segíti;

– az egyházi előírások szerint szentáldozáshoz járulhat;

– házassági állapota az egyházi törvényeknek megfelel;

– a választás időpontjában legalább 18, de legfeljebb 70 éves;

– az egyházat anyagilag is rendszeresen támogatja.

A jelöltlistát a hívek ajánlására és az előző képviselőtestület megkérdezése után a György atya állította össze azok közül, akik a képviselő tagsági feltételeknek megfelelnek.

Ez a lista 15 személy nevét tartalmazza. Ha bármelyik jelölttel kapcsolatban kifogás merül fel, akkor azt a Plébánián kell november 23-ig bejelenteni. Ha a kifogást György atya alaposnak találja, akkor az azt jelenti, hogy a szavazólapokon már nem szerepelhet az illető, azaz a szavazólapon már nem 15 név lesz.

Azok a nagykorú, a Plébániához tartozó hívek választhatnak, akik

– szerepelnek a plébániai névjegyzékben, és

– a választási napokon – személyi azonosításukat követően – a választási bizottság tagjától a lepecsételt szavazólapot átvették és azt aláírásukkal igazolták.

A szavazás a templomtérben történik. Választani a szavazólapon szereplők közül lehet a jelölt neve melletti körbe tollal írt, egymást metsző két vonallal. A jelöltlistán szereplők közül legfeljebb 10 személyt lehet megjelölni, ennél több jelölés esetén a szavazólap érvénytelen. A kitöltött szavazólapokat a helyszínen a gyűjtőládába kell bedobni.

A választás tervezett időpontja december 2-3 és 9-10, a szombat esti és a vasárnapi szentmisék után.

VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG