Házas-hittan

Kedves Hívek!

Egyre gyarapodó egyházközségünk nagy büszkeséggel tölt el. Örülök, hogy sokféle programon tudunk egymással találkozni és a sokféle közösségben mindenki megtalálhatja a számára megfelelő közeget a Jóistennel való találkozásra.

Mindezek mellett megrendülten tapasztalom, hogy beteg társadalmunk fájó tünetei közösségünkben is fellelhetők. Egyre nő azon házasságok száma, ahol a házastársak, esküjüknek hátat fordítva, problémáik, nehézségeik megoldását a szétválásban, elköltözésben látják.

Ezt szeretném orvosolni, ebben szeretnék mint plébánosotok, segíteni. Ezért döntöttem amellett, hogy a házaspároknak, házas kiscsoportoknak újra összehívom a 2010-ben abbamaradt havi rendszerességű találkozásokat. Ezeken az estéken egy gondolatébresztő előadást hallhattok, majd lehetőség lesz kiscsoportban megvitatni, megbeszélni.

Az első találkozóra Eck Kata és Balázs érkezik Esztergomból, akik tanúságot tesznek arról, hogy a legreménytelenebb helyzetben is van remény és akkor kell elindulni egymás felé, mikor a legtávolabb érezzük a másikat.

Nagy szeretettel hívlak és várlak Mindannyiótokat:
György atya

Hétfői házas-hittan plakát.