Aktuális hirdetések

Október 17-én a világban munkálkodó missziókért imádkozunk. A mai perselygyűjtésünket a missziók céljára küldjük el.

Október 17-én a 9 órai és a ½ 12-es szentmise után keresztény témájú DVD-k és könyvek vásárra lesz az Etalon kiadó szervezésében.

Szeretettel várunk minden 0-3 éves gyermeket és anyukáját a baba-mama klubba kéthetente csütörtök délelőtt közös imára, játékra, beszélgetésre. A következő alkalom november 4-én lesz. További információkért keressétek Lotz Timit a facebookon, vagy írjatok a babamamapeterpal@gmail.com e-mail címre.

Október hónapban minden nap (szerda kivételével) közös rózsafüzér imádságot tartunk ¾ 6-kor a Péter-Pál templomban. A hétvégéken plébániánk közösségei fogják vezetni az imádságot.