Aktuális hirdetések

Májusban minden nap (szerda kivételével) 18 órakor Lorettói litániát tartunk, előtte 17.30-kor rózsafüzér imádság lesz. Szeretettel várjuk a híveket.

Köszönetet mondunk, hogy a múlt heti kérésünk értő és érző fülekre talált. A múlt heti gyűjtésünk során nagylelkű adományokat kaptunk. Jövőben is szeretnénk kérni a támogatásukat, hogy a plébániánk zökkenőmentesen működhessen.

Tájékoztatjuk a Kedves Testvéreket, hogy a hétköznapi és az előesti szentmisék élő közvetítése megszűnik. A vasárnapi ½ 12-es miséket továbbra is szeretnénk közvetíteni. Nagy köszönettel tartozunk az online mise közvetítésért Németh Kristófnak, a Halper családnak, Huszár Györgynek, Temesvári Lászlónak, és Csányi Bencének, akik önzetlenül szolgálták a szentmisék közvetítését.

Megjelent a Péter-Pál Útján és az Adoremus májusi száma.

Közeledik az adóbevallás ideje. Lehetőségünk van a befizetett adónk 2 x 1 százalékáról rendelkezni. Ez nem plusz adót jelent, hanem az állam felé fizetett adónk elosztásáról való döntésünk. Az egyik 1 % -kal a Magyar Katolikus Egyházat támogathatjuk, melyet egyházunk az ifjúság nevelésére, papképzésre, műemlékeink fenntartására fordítja. A másik 1 % -kal az Egyházközségünk Péter-Pál Alapítványát támogathatjuk, melyet a Szent András Iskola fenntartására, a Karitász kiadásaira, építkezéseinkre, közösségeinkre fordítjuk. Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy amennyiben egyetértenek a Péter-Pál Alapítvány céljával, támogassák ezt az ügyet!

Örömmel hirdetjük, hogy Eredics Gergőt, plébániánk tagját június 19-én, de ½ 11-kor az Esztergomi Bazilikában Erdő Péter bíboros úr pappá fogja szentelni, társaival együtt. Gergő aznap az este fogja bemutatni az első szentmiséjét. Mindkét eseményre szeretettel várjuk a testvéreket. Egy aranyszínű miseruhát szeretnénk ajándékozni neki, melynek fényképét itt tekinthetik meg. Akik hozzá szeretnének járulni az ajándékhoz, és a mise után rendezett agapéhoz, azok a pénzajándékot a sekrestyébe, vagy az irodába adhatják le.